PMP STUDIO REKLAMY KROSNO

TELEBIM JASŁO

RYNEK

Powierzchnia ekranu: 12m2
Proporcje: 16:9
Rozdzielczość: 512x288px

Zamów kampanię:

500 501 155

Ekran usytuowany w Jaśle na Rynku przy parkingu Banku Spółdzielczego, Urzędu ZUS oraz Urzędu Pracy.
Pełnokolorowy ekran o powierzchni 12m2

« Zobacz inne lokalizacje